Pārmaiņas. Gatavība. Jaunrade.

2020. gada 20. oktobrī Ogres Valsts ģimnāzijā norisinājās kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslu jomas profesionālās kvalifikācijas pilnveides seminārs “Pārmaiņas. Gatavība. Jaunrade”, pulcējot 30 Ogres novada skolu pedagogus un jomas ekspertus.

Profesionālās kvalifikācijas pilnveides semināra mērķis bija sniegt atbalstu sākumskolas (akcentējot teātra mākslas iekļaušanu mācību procesā) un Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslu jomas pedagogiem jaunā mācību satura ieviešanā. Pedagogu interese bija ļoti liela, taču ievērojot valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības, Ogres Valsts ģimnāzijas aulā pulcēties drīkstēja tikai 30 pedagogi un vieslektori.

Semināra programmas vadītājs K. Kiršteins uzsver, ka nozīmīgākais akcents tika likts uz pedagogu personības izaugsmi un pilnveidi, jaunā mācību satura ieviešanas labās prakses piemēriem, veicinot veiksmīgu sadarbību, un nodrošinot maksimāli augstākus mācību sasniegumus Ogres novadā, kas balstīti vienotā mērķī.

Diena iesākās ar vieslektora Andžeja Reitera ievadlekciju: “Pārmaiņas, gatavība, jaunrade”. Ievadlekcija par laikmetu un izaicinājumiem, spēju pieņemt atšķirīgo; par to, kur slēpjas katra pedagoga spēks, un uz ko balstīties, kad esmu noguris vai nezinu; par pedagoga profesiju – tās skaisto un rūgto garozu; kā doties augšup dzīvē, profesijā un sarežģītā kalnu ekspedīcijā.

Tālāk norisinājās atsevišķas nodarbības metodisko apvienību ietvaros.
– Vieslektore Una Kiršteina (Saldus 2. vidusskola) vadīja atklāto nodarbību teātra mākslā 3. klases skolēniem, sniedzot iespēju konsultēties, daloties pieredzē par teātra mākslas iekļaušanu sākumskolas priekšmetos.
– Vieslektore Zane Bēķe (Ikšķiles vidusskola) dalījās savā pieredzē par teātra mākslas jaunā satura ieviešanu 7.-12. klasei.
– Ogres novada vizuālās mākslas metodiskās apvienības vadītāja Sanita Nikitenko vadīja darbu grupu, kurā akcentēja tādus tematus kā Ogres novada vizuālās mākslas skolotāju labās prakses piemēri, jaunā mācību priekšmeta programma Ogres novada skolotāju interpretācijā, novada vizuālās mākslas olimpiādes nolikuma apskats, viens no tehnoloģiju izmantošanas veidiem vizuālās mākslas stundā – QR kodi.
– Ogres 1. vidusskolas skolotājas Gunita Bičule, llze Mazpane, Baiba Vaivade (Skola 2030  (pilotskolas pārstāves) iepazīstināja ar labās prakses piemēriem mācību programmu veidošanā.

Savos iespaidos par semināru dalās Ogres novada Teātra mākslas jomas koordinatore

Inga Laipniece :” Pirmkārt jau apsveicami, ka bija iespēja visiem teātra jomas pedagogiem tikties un iepazīties. Paldies par to gan dalībniekiem, gan rīkotājiem! Otrkārt, lieliski  sabalansēts teorētiskais un praktiskais, kā arī mentāli atbalstošais materiāls skolotājiem. Ļoti patika skolotājas Unas Kiršteinas un Ogres sākumskolas skolēnu rādītā stunda teātra mākslā. Ļoti uzskatāmi tika parādītas visas jaunajam mācību standartam atbilstošās prasības darbā. Zanes Bēķes pieredze un skaidrojums par darbu pamatskolā un vidusskolā ļāva skolotājiem saprast, ka, mācoties kopā ar skolēniem realizēt trakas idejas, nav neiespējami. Arī attālinātais mācību process tik ļoti vairs nebaida, jo, daloties ar idejām, kādam laikam iedvesmu esam guvušas. Ir izveidota arī kopīga digitāla krātuve materiāliem, ko turpmāk varēs izmantot novada teātra mākslas skolotāji, gan izvietojot savus materiālus, gan smeļoties idejas no citiem kolēģiem. Treškārt, Andžeja Reitera lekcija ļāva saprast pārmaiņu laika neizbēgamību, liekot pieņemt, ka atbildība par sevi un citiem ir dzinējspēks, jo ceļā uz virsotni atpakaļceļa nav, bet, zinot, ka aiz mākoņiem ir saule un ka skats no virsotnes ir fantastisks, grūtības šķiet maznozīmīgas, un ir pārliecība, ka ceļu uz nākamo virsotni pieteiksimies mērot atkal un atkal”.

Paldies semināra rīkotājiem – Ogres novada Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslu jomas metodisko komisiju vadītājiem – Ingai Laipniecei, Ingrīdai Pētersonei, Sanitai Nikitenko, Kristapam Kiršteinam, Ogres Valsts ģimnāzijai un Ogres novada izglītības pārvaldei.

Informāciju sagatavoja Ogres novada Kultūras un pašizpausmes mākslu jomas koordinators un Ogres Valsts ģimnāzijas skolotājs Kristaps Kiršteins.