OVĢ vecāku nedēļa 15.02.21. – 19.02.21.

No 15. – 19. februārim Ogres Valsts ģimnāzijā tiek organizēta “Vecāku nedēļa”, kuras laikā skolas vadība un klašu audzinātāji informēs par aktualitātēm mācību procesā, savukārt skolas karjeras konsultante Vineta Oboznaja aicinās vecākus piedalīties tiešsaistes seminārā “Kā runāt ar jaunieti par karjeru”

“”Vecāku nedēļa” tiek organizēta reizi semestrī, ar mērķi stiprināt skolas, pedagogu un vecāku savstarpējo sadarbību. Attālinātais mācību process ir papildu slogs visiem procesā iesaistītajiem, tāpēc vēl svarīgāk ir tikties vismaz virtuālajā vidē, lai izvirzītu kopīgus mērķus un sniegtu atgriezenisko saiti,” skaidro Ogres Valsts ģimnāzijas direktore Inna Zeņkeviča.

Plānotās aktivitātes:

15.02.2021. – OVĢ direktores Innas Zeņkevičas prezentācija par 1.semestra sasniegumiem, mācību procesa norisi 2.semestrī, eksāmeniem, kā arī jauno uzņemšanas kārtību.
16.02. – 18.02. – Vecāku sapulces, iepriekš vienojoties ar klases audzinātāju.
19.02.2021. – Karjeras seminārs vecākiem “Kā runāt ar jaunieti par karjeru”, kuru vadīs pasniedzējs, lektors, pieaugušo izglītības treneris Andris Arhomkins. Pieteikšanās līdz 18.02. e-klasē, vai rakstot uz e-pastu: vineta.oboznaja@gmail.com.