OVĢ svin valodu svētkus

“Valoda vieno, un valoda dod iespējas. Tā ir atslēga, lai saprastu kultūru un sabiedrību un būtu tās daļa. Valoda ir vara, un valoda ir līdzeklis pozitīvām pārmaiņām un pārbūvēm pasaulē un ikviena cilvēka dzīvē.” (Avots: Valodu māja)

Septembra pēdējā nedēļā Ogres Valsts ģimnāzijas skolēni piedalījās pasākumos, kas veltīti Eiropas Valodu dienai.  Šī diena ir Eiropas Padomes iniciatīva un jau kopš 2001.gada tiek atzīmēta 26. septembrī. Tās mērķis ir parādīt Eiropas valodu dažādību un daudzveidību, veicināt valodu apguvi, kā arī iedrošināt cilvēkus mācīties valodas visa mūža garumā.

Uz skolu tika aicināti absolventi, kas savu izglītību un karjeru ir saistījuši ar valodu apguvi.

8.b, 8.c, 9.a un 12.a klases skolēniem bija iespēja iepazīt tulka/tulkotāja profesiju, Viņi tikās ar filmu tulkotāju Daigu Brasliņu, kas parādīja filmu tulkošanas “aizkulises”. Daiga Brasliņa tulko filmas no dāņu valodas. Skolēni guva priekšstatu par dažām dāņu valodas īpatnībām, saprata, ka dāņu valoda ir ļoti līdzīga zviedru valodai, kā arī dzirdēja šo valodu skanējumu. Īpaši interesanti bija uzzināt, cik ilgā laikā var pārtulkot vienu filmu, kāda programma palīdz veidot titrus, kā tie tehniski pielāgojami. Skolēni pēc tikšanās atzinuši: “Lai kļūtu par tulkotāju, nepieciešama ļoti liela pacietība.” (R.Siliņš, 9.a) “Šī bija laba iespēja aizdomāties, ka visi mācību priekšmeti ir svarīgi, jo tulkotāja darbā nepieciešamas ne tikai valodu zināšanas, bet arī labas datorprasmes. “ (N.Birnbauma) Skolēni tika iedrošināti mācīties valodas, uzzināja par iespējām tās apgūt Latvijas Universitātē.

Kā atzina Daiga Brasliņa, jebkuras valodas apguves pamatā ir labas dzimtās valodas zināšanas. Tāpēc 8.a un 10.a klases skolēniem bija iespēja izzināt latviešu valodas saknes. Uz tikšanos ar šiem skolēniem bija ieradusies Annija Rošāne, kas Latvijas Universitātē studē somugru valodas. Skolēni uzzināja par lībiešu valodu, kas daudzveidīgi un dziļi ietekmējusi mūsdienu latviešu valodas veidošanos, klausījās dziesmas un dzejas lasījumus lībiešu valodā, salīdzināja baltu un somugru valodas, pētīja vārdus, kas latviešu valodā aizgūti no lībiešu valodas. Arī A.Rošāne iepazīstināja ar iespējām Latvijas Universitātē apgūt somugru valodas, kā arī uzsvēra, ka savas identitātes veidošanā svarīgi apzināties savas tautas un valodas pagātni.

Eiropas Valodu dienas tikšanās skolēniem ļāva saprast: “Nekas dzīvē nav neiespējams, arī visgrūtākās un sarežģītākās lietas ir paveicamas, tikai vajag darīt.” (E.Birža, 9.a)

Informāciju sagatavoja Latviešu valodas mācību jomas vadītāja Svetlana Sermule