OVĢ absolventu gaitas 2022.gads

Ogres Valsts ģimnāzijas pedagogi un klašu audzinātāji, apkopojuši rezultātus par 2022.gada absolventiem, kuri beidzot 9. un 12. klasi turpina savu karjeras ceļu kādā izglītības iestādē.

9.klašu skolēnu vidū novērojams, ka lielākā daļa jeb 50% beidzēju izvēlas palikt Ogres Valsts ģimnāzijā, kamēr daļa jauniešu izvēlējušās skolas ar padziļinājumu kādā konkrētā jomā vai nozarē. .

Audzinātāji:

9.A – Maija Vilnīte9.C – Iveta Atte  9.E – Terēzija Austruma
9.B – Ieva Sala  9.D – Mārīte Karņicka   
Nosaukums9.A9.B9.C9.D9.EKopā
Ogres Valsts ģimnāzija20111912466
Rīgas Valsts 1.ģimnāzija11   2
Ogres tehnikums2333112
Liepājas 5. vidusskola1    1
Rīgas Valsts 3.ģimnāzija111  3
Rīgas Dizaina un Mākslas vidusskola13   4
Rīgas Mākslas un mediju tehnikums 11  2
Rīgas celtniecības koledža 1 1 2
Rīgas Valsts vācu ģimnāzija 2   2
Rīgas tehniskā koledža 1   1
Nav informācijas 214613
Latvija Jūras akadēmijas Jūrskola  2  2
Rīgas modes un stila skola   1 1
Tālmācība   1 1
Ikšķiles vidusskola   112
Ķeguma komercnovirziena vidusskola   2 2
Jāņa Rozentāla mākslas skola   1 1

Analizējot rezultātu par 12.klašu skolēniem redzams, ka lielākā daļa jaunieši uzņemti valsts lielākajās universitātēs. Šogad visvairāk skolēnu izvēlējušies mācības turpināt Rīgas tehniskajā universitātē, kam seko Latvijas universitāte. Lepojamies ar mūsu absolventiem un novēlam panākumus arī turpmāk!

Audzinātāji:

12.A – Inna Zeņkeviča
12.B – Daina Sergejeva
Nosaukums12.A12.BKopā
RSU224
RSU(Liepājas filiāle)1 1
RTU4913
LSPA112
LU369
LU PSK 11
Stockholm School of Economiks 22
HZ University of Applied Sciences 11
Nav informācijas279