Olimpiāžu uzvarētāju godināšana

Ceturtdien, 12.maijā, Ogres Valsts ģimnāzijā norisinājās valsts un novada mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāju godināšanas pasākums. Tajā tika aicināti piedalīties skolēni, vecāki, kā arī pedagogi.

Ogres Valsts ģimnāzijas direktore Inna Zeņkeviča neslēpa savu lepnumu par iespēju vadīt skolu, kurā skolotāji spēj ne tikai saskatīt, bet arī attīstīt skolēnu talantus: “Man grūti pateikt, kurš no mums šodien izjūt lielāku lepnumu: bērni, kuri varējuši pierādīt savas zināšanas novada un valsts mēroga sacensībās, skolotāji, kuriem ir bijusi iespēja stādāt ar vairāk nekā 30 skolas talantīgākajiem skolēniem; vecāki, kuri bijuši līdzās un atbalstījuši savu bērnu izaugsmi, vai tomēr es kā direktore, kura šodien var iznākt tik lielas auditorijas priekšā un teikt paldies par mūsu skolas vārda nešanu novada un valsts mērogā.

Pateicamies ikvienai ģimenei par piederības sajūtas veidošanu skolai un uzticēšanos!