Ogres Valsts ģimnāzijas skolotāji un skolēni satiekas digitāli

Aizrit jau otrā mācību nedēļa Ogres Valsts ģimnāzijā, skolēniem un skolotājiem aktīvi sadarbojoties digitālajā vidē. Sekmīgu pāreju uz attālināto mācīšanos nodrošina vienotas mācību platformas izmantošana, kas balstīta Google risinājumos.

Tiešsaistes stundas, mācību uzdevumi “mākonī” un tūlītēja atgriezeniskā saite ir tikai dažas no priekšrocībām, ko sniedz jaunās tehnoloģijas. “Jau vasarā un rudens sākumā paralēli mācībām klātienē, skolotāji pilnveidoja savas digitālās prasmes, lai pie attālināto mācību scenārija spētu nodrošināt skolēniem nepārtrauktu mācību procesu. Šobrīd redzam pirmos darba augļus, un gan skolēni, gan viņu vecāki to vērtē pozitīvi,” skaidro Ogres Valsts ģimnāzijas direktore Inna Zeņkeviča.  

Pirmās nedēļas laikā skolotāji kopumā novadīja vairāk nekā 430 tiešsaistes stundu, kas ir vairāk nekā puse no kopējā klātienes stundu skaita. Visvairāk tiešsaistes stundu tiek nodrošināts mācību priekšmetos, kur plānoti valsts pārbaudes darbi – matemātikā un valodās, vēsturē -, taču arī citiem priekšmetiem paredzēta vismaz viena tiešsaistes stunda nedēļā.

Pirmo nedēļu laikā izdevies noturēt arī skolēnu uzmanību, stundu apmeklējums ik dienu sasniedz vidēji 97%. “Šobrīd redzam, ka mācības attālināti ir īstermiņa risinājums, un saprotam, ka gan skolotāji, gan skolēni labprātāk mācības vismaz daļēji turpinātu klātienē, bet esam apmierināti ar to, ko esam gatavi nodrošināt šī brīža apstākļos. Tāpat skolotāji turpina meklēt aizvien labākus veidus, kā paaugstināt mācību kvalitāti digitālajā vidē, taču tam ir vajadzīgs laiks, kā arī vienots redzējums un risinājums valstiskā līmenī,” papildina I.Zeņkeviča.