Ogres Valsts ģimnāzijas skolotājas gūst jaunu pieredzi Erasmus+ projektā Igaunijā

Kas ir STEAM mācību priekšmeti,  kā attīstīt šo priekšmetu apguvi katrā skolā? Uz šiem jautājumiem atbildes meklēja četras Ogres Valsts ģimnāzijas skolotājas, piedaloties Erasmus+  projektā “I Challenge The Age With STEAM”/Izaicinājums ar STEAM.

No 24.10 līdz 30.10 skolotājas Gundega Vekmane, Daina Sergejeva, Ivita Ozerinska un Elza Kuciņa, neraugoties uz pandēmijas esamību, bet, ievērojot visus drošības noteikumus, projekta ietvaros devās uz Igauniju, Tallinas politehnikumu, kur tikās piecas projekta dalībvalstis: Igaunija, Polija, Grieķija, Turcija un Latvija.

Projekta laikā dalībvalstis iepazina ne tikai Igaunijas izglītības sistēmu, bet arī vēroja ķīmijas mācību stundas. Tallinas politehnikums ir viens no vecākajiem tehnikumiem Igaunijā, kur var apgūt elektriķa, fotogrāfa un vēl daudzus citus praktiskus arodus.

Viens no projekta mērķiem ir popularizēt STEAM mācību priekšmetus jauniešu vidū. STEAM mācību priekšmeti ir fizika, ķīmija, matemātika un bioloģija. Eksakto mācību priekšmetu apguve jauniešiem uzlabo spēju izzināt dažādus dabas likumus, kā arī paver plašākas iespējas ikdienas gaitās. Šie mācību priekšmeti ļauj skolēniem izprast dabas procesus un attīsta spēju darboties patstāvīgi.

Projekta laikā dalībnieki pētīja, cik daudz mikroplastikas izdalās no tādiem ikdienā kosmētikā pielietotajiem sejas kopšanas līdzekļiem kā mākslīgi veidotajiem sejas skrubjiem. Tāpat tika diskutēts par to, kā mākslīgos kosmētikas līdzekļus ir iespējams aizstāt ar dabīgajiem un kādēļ tas būtu nepieciešams. Tika aktualizēta Baltijas jūras piesārņojuma problēma, kas skar ne tikai Igauniju, bet uztrauc arī Latvijas iedzīvotājus.

Projekta ietvaros dalībnieki vēroja ķīmijas teātra „KVARK”  veidotu priekšnesumu, kur varēja aplūkot ne tikai mākoņa veidošanos parastā stikla burkā, bet arī novērot dažādu vielu liesmas krāsu, ūdeņraža balona izraisīto sprādzienu un metāna putu dedzināšanu cilvēku saujās.

Tika apmeklēts Tallinas Enerģijas muzejs un Dabas vēstures muzejs. Enerģijas muzejā tiek demonstrēti dažādi fizikas likumi. Dabas vēstures muzejā varēja aplūkot Igaunijas dabas floru un faunu, kā arī vērot Igaunijas zemes plātnes attīstību un nogulumu veidošanās procesus. Pēc muzeju apmeklējuma dalībnieki iesaistījās diskusijās, kur un kādā veidā iegūtās zināšanas ir iespējams izmantot mācību procesā skolēniem.

Skolotājas, kuras piedalījās projektā, atzina, ka iegūtā pieredze ir bijusi ļoti nozīmīga un svarīga, lai pilnveidotu un paplašinātu savu zināšanu un pieredzes klāstu. Aktualizējot eksaktos mācību priekšmetus un sasaistot iegūtās zināšanas ar citiem mācību priekšmetiem, skolēni tiek vairāk ieinteresēti zinātnē, kas paver plašākas iespējas valstu attīstībā.