Ogres Valsts ģimnāzija īsteno jaunu specializēto kursu “Ievads inženierzinātnēs”

Ogres Valsts ģimnāzijas 10.klašu skolēniem, kuri izvēlējušies novirzienu “Inženierzinātnes”, šogad tiek piedāvāts specializētais kurss – “Ievads Inženierzinātnēs”. 49 skolēni, kuri šo kursu izvēlējušies, tā ietvaros iepazīsies ar inženierzinību daudzveidību un to galvenajiem uzdevumiem, kā arī darba procesā pielietojamajām tehnoloģijām.

Skolēniem būs iespēja doties uz uzņēmumiem, lai uzzinātu par to darba specifiku, sasniegumiem, tehnoloģijām, kā arī vides un individuālajiem riskiem. Šī praktiskā pieredze palīdzēs skolēnam apgūt priekšmetā plānotos sasniedzamos rezultātus.

Mācību priekšmeta uzdevumi: palīdzēt nākotnē izvēlēties tieši to inženierzinību novirzienu, kas viņus visvairāk uzrunā un ir atbilstošs viņa spējām un vēlmēm, kā arī nākotnē nodrošināt Ogres novadu ar patriotiskiem savas jomas speciālistiem.

Skolēni jau septembra mēneša ietvaros ir paspējuši klātienē iepazīties ar Ogres Namsamnieka Siltumapgādes daļu, tāpat pie skolēniem viesojās virseržants Ivars Vārslavāns, kurš izglītoja skolēnus par sprāgstvielām un to izmantošanu armijas vajadzībām. 

Kursa ietvaros plānots doties uz Latvijas Gāzi, Ķeguma HES, Sadales tīkliem “Līči”, TET, Piena kombinātu, Ugunsdzēsēju Depo, Latvijas ceļiem, Olainfarm, Lidostu Rīga u.c. uzņēmumiem. 

Paldies jasāka fizikas skolotājam Jānim Ratniekam par kursa satura īstenošanu, nodrošinot  iespēju skolēniem veidot patiesu izpratni un savstarpēji saistīt mācību procesā apgūto ar reālo dzīvi. 

Tāpat sakām paldies uzņēmumiem, kuri ir gatavi atvērt savas durvis un ļaut ielūkoties šīs nozares aizkulisēs, dalīties pieredzē un dibināt tik ļoti nepieciešamos kontaktus.

Informāciju sagatavoja Ogres Valsts ģimnāzijas direktores vietniece metodiskajā darbā Maija Vilnīte