Mūzikas un teātra mākslas pedagogi atver pieredzes krājkontus!

Šī gada 16. martā Ogres Valsts ģimnāzijā norisinājās Latvijas mūzikas un teātra mākslas skolotāju labās prakses piemēru darbnīcas “ATVER KRĀJKONTU”. Pieredzē dalījās 33 pedagogi, pārstāvot 29 Latvijas vispārizglītojošās skolas, no tām četras valsts ģimnāzijas.

Labās prakses piemēru darbnīcu “ATVER KRĀJKONTU” idejas autors bija Ogres Valsts ģimnāzijas mūzikas skolotājs, Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslu jomas koordinators Ogres novadā – Kristaps Kiršteins. “Darbnīcu mērķis bija dalīties ar saviem izveidotajiem materiāliem, darba lapām, uzdevumiem, radošo darbu piemēriem, veiksmīgām sadarbības formām, sadarbojoties ar citiem mācību priekšmetu pedagogiem. Darbnīcas sasniedzamais rezultāts: atvērts un izveidots mācību materiālu konts, kurā uzkrāta kolēģu pieredze. Mainoties izglītības saturam, pedagogu atbalsts šobrīd ir ļoti nozīmīgs, lai bez šaubām īstenotu Skola2030 ieceres un vadlīnijas! Darbnīcās apstiprinājās fakts, ka Latvijā un Ogres novadā strādā talantīgi, radoši, idejām bagāti un atbildīgi pedagogi mūzikā un teātra mākslā,” pasākuma ideju atklāj K.Kiršteins.

Pieredzes apmaiņa bija iespējama, pateicoties rīkotājiem – idejas autoram K. Kiršteinam, Ogres Valsts ģimnāzijai un Ogres novada izglītības pārvaldei. Pasākuma atklāšanā, uzrunājot  dalībniekus , OVĢ direktore Inna Zeņkeviča teica: “ [..] Mūsu lielākā bagātība ir Latvijas pedagogi un viņu profesionālās darbības pieredze. Ikvienam no jums šodien novēlu atvērt savu pedagoģiskās prakses kontu, lai dalītos ar citiem! Jūsu pieredze ir Latvijas izglītības sistēmas bagātība! Lai izdevusies un vērtīga diena!”

Savos iespaidos un atziņās dalījās arī pasākuma dalībnieki. Atsauksmes bija ļoti daudz un pozitīvas:
– ļoti daudz jaunu un radošu ideju
– paldies par šādu iespēju
– galvenais ieguvums ir dažādas idejas mācību darba dažādošanai
– emocionāls un praktisks atbalsts (iegūti draugi- kolēģi ar fantastisku pieredzi);
– guvu pamatīgu metodisko materiālu uzkrājumu savam turpmākajam darbam, un atzinību savam veikumam;
– konkrētas, praktiskas, reālā darbā izmantojamas idejas. Paldies! Paldies! Paldies!

Informāciju sagatavoja OVĢ skolotājs Kristaps Kiršteins.