Metodiskie materiāli valodu  mācību jomā

Klase/Stundas temats/sasniedzamais rezultāts/mācību materiāli Autors

Klase: 8. klase
Stundas temats- Ceļazīmes dzīvē un literatūrā. Z.Skujiņa romāns “Jauna cilvēka memuāri”.
Sasniedzamais rezultāts– Vizualizē jauniešiem svarīgas ceļazīmes, diskutē par tām. Aktualizē romāna žanra iezīmes, iepazīst jēdzienu “memuāri”. Prot atrast būtiskus faktus par rakstnieka personību. Saskata laika iezīmes literārā tekstā.
Mācību materiāli– Ceļazīmes

S.Sermule

Klase: 11. klase

Stundas temats: Romāna žanrs. Romāna prezentācija (stunda notiek tiešsaistē).

Sasniedzamais rezultāts: Izprot romāna žanra pamatiezīmes. Prezentē prasmi analizēt konkrētu izvēlēto romānu.

Mācību materiāli: Romāna žanrs

S.Sermule