Metodiskie materiāli sporta un veselības jomā

Labās praksmes piemērs

Ogres Valsts ģimnāzijas sporta skolotājas Daina Sergejevas (LSPA maģistra grāds Sporta Zinātnē) sagatavotais labās prakses piemērs – Peldēšana, 10.klase. Teorētiskā stunda, kura ir nepieciešama, lai varētu uzsākt praktiskās nodarbības peldbaseinā. 

Apgūstamās tēmas: 
1. Drošas rīcības prasmes apgūšana ūdenī; (peldbaseinā, atklātajos ūdeņos);
2. Peldētprasmes (gan teorētiko, gan praktisko iemaņu apgūšana).