Metodiskie materiāli dabaszinātņu jomā

Klase/Stundas temats/sasniedzamais rezultāts/mācību materiāliAutors

Klase: 7.klase
Stundas temats: Ģeogrāfiskās koordinātes, to noteikšana.
Sasniedzamais rezultāts- Prot pēc kartēm noteikt punkta atrašanās vietu pasaulē
Mācību materiāli: Ģeogrāfiskās koordinātes

 A.Kuzmins
Klase: 7.klase
Stundas temats: Laika joslas, laika un datumu skaitīšana pasaulē.
Sasniedzamais rezultāts- Prot noteikt datumus un aprēķināt laiku dažādās laika joslā
Mācību materiāli:  Laika joslas
 A.Kuzmins
Klase: 8.klase
Stundas temats: Kā mācīt, lai veidotu izpratni par vielas masas nezūdamību?
Sasniedzamais rezultāts: Skaidro vielu masas nezūdamību saistībā ar atomu skaita nemainību vielu ķīmiskajās pārvērtībās
Video: https://www.youtube.com/watch?v=OhTbj0R3Ygk
 I.Pomere