metodiskais darbs

Ogres Valsts ģimnāzijas mācību jomu vadītāji 2023./2024. m.g.

  • Dabaszinātņu joma (fizika, bioloģija, ķīmija, ģeogrāfija, dabaszinības) – Aldis Bērziņš
  • Matemātikas joma (matemātika) – Kristīne Maskale
  • Tehnoloģiju joma (Dizains un tehnoloģijas, datorika, programmēšana) 
  • Veselības un fizisko aktivitāšu joma (sports, veselība) Daina Sergejeva
  • Svešvalodu joma (angļu, krievu valoda, vācu valoda, franču) – Ieva Sala
  • Latviešu valodas joma- Svetlana Sermule
  • Sociālā un pilsoniskā joma ( vēsture, sociālās zinības, ekonomika, filozofija, politika un tiesības)- Zane Bašara
  • Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā joma (mūzika, vizuālā māksla) – Iveta Zāģere