Metodiskais darbs

Ogres Valsts ģimnāzijas mācību jomu vadītāji 2021./2022. m.g.

Dabaszinātņu joma (fizika, bioloģija, ķīmija, ģeogrāfija, dabaszinības) – Ilze Pomere
Veselības un fizisko aktivitāšu joma (sports, veselība) –Daina Sergejeva
Matemātikas joma (matemātika) – Inga Linkuma
Tehnoloģiju joma (mājturība un tehnoloģijas, datorika, informātika, inženierzinātnes) – Sanita Čiekure Salceviča
Valodu joma  (latviešu valoda, svešvalodas) – Ieva Šūpola
Sociālā un pilsoniskā joma ( vēsture, sociālās zinības, ekonomika, filozofija, politika un tiesības) – Dace Zemīte
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā joma (mūzika, vizuālā māksla, literatūra, teātra māksla, kulturploģija) – Kristaps Kiršteins