metodiskais darbs

Ogres Valsts ģimnāzijas mācību jomu vadītāji 2022./2023. m.g.

Dabaszinātņu joma (fizika, bioloģija, ķīmija, ģeogrāfija, dabaszinības) – Ilze Pomere


Matemātikas joma (matemātika) – Inga Linkuma


Tehnoloģiju joma (mājturība un tehnoloģijas, datorika, informātika, inženierzinātnes) &Veselības un fizisko aktivitāšu joma (sports, veselība) Sanita Nikitenko

 

Svešvalodu joma (angļu, krievu valoda, vācu valoda, franču) – Ieva Šūpola

 

Latviešu valodas joma- Svetlana Sermule


Sociālā un pilsoniskā joma ( vēsture, sociālās zinības, ekonomika, filozofija, politika un tiesības)&Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā joma (mūzika, vizuālā māksla, literatūra, teātra māksla, kulturploģija) – Vineta Oboznaja