Manas prasmes – jaunu dizaina ideju noteicošais faktors

Kopš šī mācību gada sākuma pirmo reizi vidusskolas posmā tiek piedāvāts mācību priekšmets dizains&tehnoloģijas, kura ietvaros paredzēts apgūt dizaina domāšanas pamatus, kā arī papildināt prasmes darbā ar datoru.

Vēl pavisam nesen – pirms dažiem gadu desmitiem – termins “dizains” tika lietots, raksturojot kādu mākslinieciski veidotu priekšmetu vai luksusa preci. 21. gadsimtā termins “dizains” ieguvis plašāku nozīmi. Tas ir process, kas veic problēmu risināšanu, radot kaut ko jaunu vai uzlabojot jau esošo tā, lai pilnveidotu sabiedrības dzīves kvalitāti. Dizains ir viss, ko radījis cilvēks mums visapkārt – sākot no niecīgas skrūvītes līdz pat milzīgām iekārtām. Pateicoties dizainam, tiek mainīta pasaule, jo dizains, balstoties uz ar vien jauniem zinātnes atklājumiem, veicina inovāciju un konkurētspēju.

Dizains atkarībā no darbības virzieniem iedalās vairākos veidos: produktu jeb industriālais dizains, vides dizains, interjera dizains, modes dizains, digitālo produktu dizains un pakalpojumu dizains. Lai uzzinātu, kurš dizaina veids, atkarībā no iepriekšējos gados gūtajām prasmēm katram skolēnam piemērotāks, vispirms tiek noskaidrotas skolēna prasmes. Kā pirmais praktiskais darbs tika uzdots platformā canva.com izveidot plakātu “Manas prasmes”. Pievienotajā galerijā aplūkojami labākie 10.a un 10.b klases skolēnu darbi.

Informāciju sagatavoja skolotāja Sanita Nikitenko