Mācību darba organizācijas izmaiņas

Ogres Valsts ģimnāzijas kolektīvs šajā mācību gadā ieviesis vairākas aktualitātes un jauninājumus mācību darba organizācijā. Mācību diena ģimnāzistiem sāksies deviņos, liela daļa mācību stundu sadalītas blokos, kā arī skolēniem mācību procesa laikā pieejamas grupu telpas un darba stacijas individuālā darba veikšanai.

“Kļūšana par vienīgo vidusskolu pilsētā mums nāca līdzi ar apņemšanos par izglītības pieejamību. Šobrīd redzam, ka starp 229 10.klašu skolēniem, mums ir pārstāvētas teju visas novada skolas. Šis bija galvenais iemesls mainīt mācību stundu sākuma laiku, lai skolēni ne tikai varētu pagūt ierasties izglītības iestādē, bet apņēmīgākie rīta cēlienu varētu izmantot gatavojoties stundām, piedaloties konsultācijās vai individuālajās nodarbībās, kā arī apmeklētu, piemēram, skolas trenažieru zāli,” izvēli mainīt stundu sākumu skaidro direktore Inna Zeņkeviča.

Sākot ar 1.septembri skola atvērta katru dienu no plkst. 7.00 – 18.00, savukārt pēc šī laika mācību iestādē atļauts uzturēties tikai pedagoga uzraudzībā. Iekļūšana skolā notiek reģistrējot savu ierašanos ar karti, savukārt nepiederošas personas skolā drīkst atrasties tikai iepriekš piesakot savu apmeklējumu.

Uzlabotā mācību vide nodrošina jaunas sadarbības iespējas

Skolā labiekārtotas vairāk nekā 33 mācību telpas, pedagogu vajadzībām pieejamas četras darba un atpūtas telpas, kur īstenot sadarbību, kopīgi izstrādājot mācību plānus, plānojot aktivitātes vai veltot laiku individuālajam darbam, piemēram, darbu labošanai.

Skolā pieejami arī pieci atpūtas stūrīši skolēniem, slēgts iekšpagalms, kā arī terase mācību stundām svaigā gaisā. Tāpat skolā pieejama plaša bibliotēka, savukārt sadarbībā ar sporta arēnu “Ogri” skolēniem atsevišķos laikos būs pieejama arī trenažieru, vingrošanas, cīņas un horeogrāfijas zāles. Ogres Valsts ģimnāzijā mācības 2023./2024.m.g. uzsāks 640 skolēni, vairāk nekā 60 pedagogi un atbalsta personāls. Skolas pedagogu sastāvs šajā mācību gadā ir nokomplektēts.