Darba lapaKultūras un pašizpausmes mākslas joma

Teātra māksla

Teātra mākslas resursu datu bāze, kurā apkopoti dažādi metodiskie materiāli.

Vizuālā māksla

Kopš 2014. gada vizuālās mākslas skolotājas Sanitas Nikitenko izveidota personīgā mājas lapa (autordarbs) zirnis.lv, kurā publicēti metodiskie materiāli vizuālajā mākslā, tehniskajā grafikā un rokdarbos. Mājas lapa zirnis.lv uzrādīta kā elektroniskais mācību līdzeklis jaunajā Skola 2030 mācību programmā “Dizains un tehnoloģijas” 1.-9. klasei.

  1. Materiāli vizuālajā mākslā: https://www.zirnis.lv/viz-maksla
  2. Materiāli tehniskajā grafikā: https://www.zirnis.lv/tehniskagrafika

Mūzika

Stundas temats/mērķis/sasniedzamais rezultāts/mācību materiāli Autors
Stundas temats – Bruņinieku laikmeta un mūsdienu mīlas dziesmas
Sasniedzamais rezultāts -dziedot, analizējot dotos faktus, mūzikas piemērus, iepazīst bruņinieku laikmeta un mūsdienu mīlas dziesmas, to saturu, mūzikas valodu, izteiksmes formas; prot saskatīt mijsakarības, kopīgo un atšķirīgo
Mācību materiāliPrezentācija un pārbaudes darbs
K.Kiršteins
Stundas temats: Mūzikas festivāli Latvijā
Sasniedzamais rezultāts: veic pētījumu par kādu no mūzikas festivāliem Latvijā – veido mūzikas festivāla protokolu
Mācību materiāli: Darba lapa

 

K.Kiršteins