Izmaiņas skolas iekšējos noteikumos

Informējam, ka veikti grozījumi skolas iekšējos noteikumos, saistībā ar valdībā pieņemto lēmumu pagarināt attālināto mācību procesu 7.-12. klasēm līdz 13.novembrim.

Iekšējie noteikumi pieejami šeit: Iekšējie noteikumi