Izmaiņas 21./22.m.g uzņemšanas nosacījumos

No 2021.gada 1. aprīļa ikvienam 6. un 9.klašu interesentam ir iespēja pieteikties kā pretendentam turpmākajam izglītības posmam 2021./2022.m.g. Ogres Valsts ģimnāzijā un reģistrēties ar uzņemšanu saistīto jaunumu saņemšanai, nodrošinot, ka visa aktuālā informācija par skolas plānotajām aktivitātēm būs viena e-pasta attālumā.

Pieteikuma formu jaunumu saņemšanai meklē šeit.

Uzmanību – ņemot vērā drošību epidemioloģiskās situācijas dēļ, Ogres Valsts ģimnāzijas uzņemšanas komisija noteikusi, ka 9.klašu skolēnu gada vērtējums atbilstošajos priekšmetos* tiks pielīdzināts iestājpārbaudījumam. Tas nozīmē – ja šajos priekšmetos vērtējums ir vismaz 6 balles, iestājpārbaudījumu nav jākārto. Savukārt, ja kādā no priekšmetiem vērtējums ir mazāks par 6 ballēm, bet skolēns vēlas mācīties Ogres Valsts ģimnāzijā, pretendentam tiks sniegta iespēja kārtot tikai to pārbaudījuma daļu, kurā ir nepietiekamais vērtējums.

Uzņemšanas kārtība: https://ej.uz/OVG_uznemsana2021

Ogres Valsts ģimnāzijas piedāvājums pieejams šeit.

Lūgums ņemt vērā, ka ar 2021.gada 1.septembri skolēniem, kas izvēlēsies apgūt dabaszinātņu vai inženierzinātņu programmu, kā viens no izvēles priekšmetiem tiks piedāvāta arī valsts aizsardzības mācība.

*Atbilstošie priekšmeti:

Dabaszinātņu komplekts: matemātikā un dabaszinātņu priekšmetos ( fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija) vērtējums ne zemāks kā 6 balles

Inženierzinātņu komplekts: matemātikā un dabas/inženierzinātņu priekšmetos ( bioloģija, ģeogrāfija, fizika, ķīmija, datorika) vērtējums ne zemāks kā 6 balles

Valodu un sabiedrisko attiecību komplekts: latviešu valodā, angļu valodā un Latvijas vēsturē, pasaules vēsturē vērtējums ne zemāks kā 6 balles.