1

IZGLĪTĪBAS GAISMAS STARS

Izglītība ir šodienas ieguldījums pilnvērtīgai nākotnei. Zināšanas asociējam ar gaismas staru katra cilvēka, ģimenes, skolas, tautas un valsts līmenī. Maza nācija ar spēcīgu inteliģenci – nodrošinājums nākotnei! Zināšanu gaisma – gan tas, ko izstaro tu pats, gan tas, ko dod tev skolotājs! Nostājies izglītības gaismas starā! Pielaiko to un ļauj tam tapt spožākam!

2

SKOLAS SIRDS

(Dizaina un tehnoloģiju mācību joma)

Neskatoties uz mācību procesu attālināti, skolas sirds nav apstājusies, tā turpina pukstēt. Instalācijas centrālais objekts – 3 D printeris – simbols skolas sirdij, kas drukā OVĢ ģerboni. Tas iemūžina ikviena skolēna un skolotāja piederību savai skolai, kā arī nerimstošo, mūžīgo izglītības un izglītošanās ceļu.

Tehnoloģiju ziņā Ogres Valsts ģimnāzijā ir viss nepieciešamais jauniešu jaunradei – 3D printeris, mobilās datorklases, labiekārtoti dizaina un tehnoloģiju kabineti, kā arī visi nepieciešamie skolotāju resursi, kas vada un motivē attīstīt jauniešu talantu, kas saistīts ar dizaina un tehnoloģiju jomu. Izvēloties vai mācoties Ogres Valsts ģimnāzijā, ikviens var būt drošs, ka skola nodrošinās ar pamatiemaņām – prasmi domāt ne tikai radoši, bet arī dizainiski, kā arī digitālo pratību, kas kļuvusi par neatņemamu ikdienas sastāvdaļu.

3

GAISMĀ LODĀ VALODA

(Valodu joma)

Katrai valodai ir savi likumi, gluži kā logu rāmji. Atklāj tos! Ieskaties pasaulē caur dažādu valodu logu brillēm! Vai saskati iespējas? Instalācijas pamatā atainotas OVĢ skolēnu idejas no izstādes koncepcijas “Lodā valoda”. Šī ideja Kultūras kanona konkursā ieguva godpilno 1. vietu.

Kas raksturo Ogres Valsts ģimnāzijas piedāvājumu valodu jomā? Daudzveidība, pieredze un kvalitāte. Saviem skolēniem piedāvājam mācīties angļu, krievu un vācu valodu, kā arī franču valodu kā otro svešvalodu jau no 7.klases, skolotājus ar vairāk nekā 10, 20 un pat 30 gadu pieredzi pedagoģijā, kas gatavo skolēnus dalībai novada un valsts līmeņa olimpiādēs un konkursos, vienlaikus nodrošinot, ka centralizēto eksāmenu rezultāti latviešu valodā un angļu valodā mācību posma noslēgumā ir par 10% augstāki nekā vidēji valstī. Mācību laikā ir iespēja attīstīt savas radošās prasmes un izkopt valodas izjūtu, piedaloties un gūstot panākumus literārajos un jaunrades darbu konkursos. Šīs prasmes piedāvājam attīstīt radošās rakstīšanas priekšmetā. Savukārt, ja ir vēlme savu nākotni saistīt ar jurisprudenci vai komunikāciju zinātnēm, būs nepieciešamas prasmes, ko aicinām attīstīt un pilnveidot lietišķās rakstīšanas mācību priekšmetā. Mācību laikā iespējams stiprināt savas angļu valodas prasmes projektos visā Eiropā vai tepat klātienē – debašu turnīros. Un kas nav mazāk svarīgi – mūsu bibliotēkā ir vairāk nekā 30 tūkstoši grāmatu un mācību materiālu, kas palīdzēs pilnveidot ikkatra talantus, nodrošinot pieeju jaunākajiem resursiem.

4

NĀK GAISMĀ VĒSTURE, NĀK GAISMĀ NĀKOTNE

(Sociālā un pilsoniskā mācību joma)

Kā slīdoši filmu titri OVĢ nemitīgi mainās, pilnveidojas, modernizējas, digitalizējas – attīstās, vēsturē ierakstot daudzus nozīmīgus notikumus. No pirmsākumiem uzsāktā izaugsmes virzība plūst nākotnes upē, iezīmējot spilgtākos personāžus, notikumus, tradīcijas un sasniegumus. Jautāsiet – kur ir “nākotnē” ? Tepat! Tā būs jaunajā, modernajā OVĢ ēkā jau 2022. gadā.

Vēsture, sociālās zinības, politika vai filozofija – visi šie mācību priekšmeti sniedz izpratni par tādiem jēdzieniem kā indivīds, vara un pārvaldes institūcijas, saimniecība, kultūru daudzveidība, laika izpratne un pārmaiņas sabiedrībā. Tieši prasmes, ko jaunieši apgūst skolā, palīdz viņiem labāk orientēties augstskolu pirmajā kursā, ja izvēle studēt komunikāciju, jurisprudenci, vēsturi vai politiku. Savukārt no šī gada pirmā septembra vidusskolas posmā jaunieši varēs apgūt valsts aizsardzības mācības, kuru mērķis ir veicināt pilsonisko apziņu un patriotismu, kā arī sniegt iespēju apgūt militārās pamatiemaņas un prasmes, veidojot pilsoniski atbildīgus un Latvijai lojālus pilsoņus, kas ir vitāli svarīgi visaptverošas valsts aizsardzības kontekstā.

5

DABASZINĀTŅU UN CIPARU GAISMĀ

(Dabaszinātņu un matemātikas mācību joma)

Instalācijas pamatā ir dabas parādību radīšana laboratorijā. Izzināšana, iepazīšana, eksperimentēšana, pierādīšana, pētīšana – procesi, kas ik dienu norit OVĢ dabaszinātņu un matemātikas kabinetos. Mācies mūsu skolā un iepazīsti arī tu šos dabas procesus!

Ogres Valsts ģimnāzija teju 30 gadus piedāvā apgūt matemātiku un dabaszinātnes padziļināti. Ko tas nozīmē? Skolā ir izcili, profesionāli pedagogi, kas šos aizraujošos mācību priekšmetus māca tehnoloģiski pilnvērtēgi aprīkotos dabaszinību kabinetos, kas paralēli teorijas apgūšanai nodrošina, ka mācību viela tiek apgūta, talkā ņemot iepējas zināšanas pierādīt dažādos praktiskjos darbos. Pateicoties skolotāju pieredzei un spējām ne tikai ar savu profesionalitāti un pieredzi dalīties novada un Latvijas mērogā, bet sagatavot skolēnus pasaules līmeņa olimpiādēm un konkursiem matemātikā, ģeogrāfijā, ķīmijā vai bioloģijā. Medaļa pasaules ķīmijas olimpiādē ir lielisks apliecinājums skolēna talantam, kas tiek pamanīts un attīstīts šeit pat, Ogrē – Ogres Valsts ģimnāzijas ķīmijas kabinetā

6

ŅIRB GAISMĀ KULTŪRA

(Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslu joma)

Caur cipariem un burtiem, caur formulām un eksperimentiem, caur datorgrafikām un rasējumiem laužas kāda neparasta gaisma, un, kad beigušās mācību stundas, skolas telpas sāk ņirbēt skaņu, soļu, intonāciju un krāsu sintēzes kaleidoskopā – mūzikas, teātra mākslas, deju un retorikas saviļņojošajā gaismā. Radošā izpausme, skolēnu emociju pasaule, dvēseles skanējums, kustību un plastikas dinamisms kā milzu gaismas virpuļuzvedums! Esi arī Tu viens no mums, piedaloties kultūras ņirbēšanas radīšanā – koncertos, konkursos, dziesmu un deju svētkos un citos pasākumos.

Mūzika, māksla un radošums caurstrāvo Ogres Valsts ģimnāziju ikvienā pasākumā. Caur šiem mācību priekšmetiem piedzīvojam un stiprinām savu pierību skolai, pilsētai un valstij. Tikai attīstot skolēnu radošumu, spējam viņiem piedāvāt tās kvalitātes, kas vajadzīgas nākotnes tirgū. Lai cik spēcīgi vēlies attīstīt savu loģisko domāšanu, tehniskās zināšanas vai svešvalodu prasmes, spēja informāciju vizualizēt, runāt auditorijas priekšā vai aizrautīga dalība kādā kolektīvā var būt milzīga priekšrocība salīdzinājumā ar konkurentiem, kad jāpiesakās studijām augstskolā vai darbā.

7

SPĪD ATMIŅU SKAŅAS

(Veselības un fizisko aktivitāšu mācību joma)

Lai arī šobrīd sporta stundas notiek skolēnu mājās vai brīvā dabā, sportiskais gars turpina dzīvot ikviena skolēna un skolotāja atmiņās un skolas stadiona zālienā. Ieklausies, uzbur savā iztēlē fizisko aktivitāšu atmiņu gaismas! Vai atpazīsti šīs atmiņas? Jā, tās ir tik spilgtas, ka papildus gaismas stari nav nepieciešami, tās pašas par sevi spīd.

Fizisko nodarbību vajadzību īpaši izjūtam attālināto mācību laikā, ilgstoši pavadot laiku pie datora. Šis laiks bija pierādījums mūsu pedagogu spējai nodrošināt daudzveidīgas aktivitātes, lai sakrātu cilvēkam dienā nepieciešamo soļu skaitu vai iekustinātu tās muskuļu grupas, kas ilgstoši nav darbinātas. Par spīti situācijai pasaulē, Ogres Valsts ģimnāzijas skolēni regulāri piedalās dažādās sporta sacensībās un konkursos, ieņemot augstas vietas visas Latvijas līmenī, vai organizē tās paši, piemēram, “Sporta dienu” vai citus. Taču tad, kad mācības atgriezīsies klātienē – sporta skolotāji ar prieku un sparu nodrošinās daudzveidīgu programmu ikvienam sportot gribētājam ar potenciālu vai talantu, kas vēl jāattīsta komandu vai individuālajās disciplīnās.

8

ERASMUS+ IZGAISMO PASAULI


OVĢ starptautiskās pieredzes apmaiņas gaismu spēle. Instalācija simboliski akcentē Erasmus dalībvalstu karogu krāsas, kā arī aktīvu līdzdalību un nerimstošu enerģijas apmaiņu starp dalībniekiem. Arī Tev ir iespēja apceļot Eiropu, plašāk iepazīt pasauli, mācoties Ogres Valsts ģimnāzijā.

Kopš 2015.gada Ogres Valsts ģimnāzija realizējusi vairāk nekā 10 Erasmus+ projektus. Sadarbībā ar skolām no Spānijas, Francijas, Vācijas, Beļģijas, Norvēģijas un daudzām citām Eiropas dalībvalstīm skolēniem un skolotājiem ir bijusi iespēja runāt par vides izmaiņām, mediju un digitālo pratību, karjeras ceļu un citām globālām tēmām. Svarīgākais, esam varējuši iepazīstināt citas kultūras ar Latviju, tās tradīcijām un tikai mums, latviešiem, raksturīgo, īpašu, ne mazāk bagātu kā senajām un lielajām nācijām – kultūras mantojumu.