Iestudējums “Natašas sapnis”

Ogres Valsts ģimnāzijas teātris šogad darbojies īpaši jaudīgi. Skolēnu komanda, kas gada sākumā pieteicās pulciņā “Ogres Valsts ģimnāzijas teātris” šogad piedzīvoja raibu mācīšanās procesu. Gada sākumā skolēniem bija iespēja darboties kopā, tad arī tika pieņemts lēmums par repertuāra izvēli, bet, sākoties attālinātajam mācību procesam, arī darbošanās teātrī piedzīvoja pārmaiņas – individuāls darbs klātienē un attālināti, darbs ekrānos un darbs ar kameru.

Sakām lielu paldies Ogres Valsts ģimnāzijas teātra režisoram Kārlim Lišmanim, kurš, spītējot ierobežojumiem, realizēja pirmo digitālo Ogres Valsts ģimnāzijas teātra izrādi “Natašas sapnis”. Paldies arī teātra dalībniecēm – Akvelīnai Bērziņai (7.d) Aurēlijai Verebai (7.d) Elēnai Selgai (9.e) Anetei Kalniņai (8.c) kā arī Elīnai Lasmanei (8.c).

Aicinām iepazīties ar Ogres Valsts ģimnāzijas teātra veikumu

Ogres Valsts ģimnāzijas iestudējums: „Natašas sapnis”
Autore: Jaroslava Pulinoviča. No krievu valodas tulkojusi Irēna Bauma
Audio vizuālā materiāla apstrādi veicis Jānis Veļiks
Iestudējumā izmantota grupas „ Nirvana” dziesma ” Smells Like Teen Spirit”

Izrādē piedalās : Akvelīna Bērziņa (7.d) Aurēlija Vereba (7.d) Elēna Selga (9.e) Anete Kalniņa (8.c)
Režisors: Kārlis Lišmanis
2021. gada iestudējums, pandēmijas apstākļos, ievērojot visus noteiktos epidemioloģiskos drošības pasākumus.