Bioloģijas satura apspriešana

2019. gada 14. martā Latvijas Dabas muzejā notika Bioloģijas skolotāju asociācijas organizētais seminārs. 

Viens no tā programmas darba jautājumiem bija iepazīšanās ar VISC īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros izveidotā vidējās izglītības standarta “Sasniedzamie rezultāti dabaszinātņu mācību jomā vispārējās vidējās izglītības pakāpē” saturu, tā apspriešana un pedagogu priekšlikumu sagatavošana. 

Diskusijā piedalījās Mihails Basmanovs, vecākais eksperts projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”, Skola 2030 bioloģijas satura veidotājs. Seminārā kopā ar bioloģijas skolotājiem no visas Latvijas, piedalījās arī Ogres Valsts ģimnāzijas bioloģijas skolotājas Elvīra Kadakovska un Ilze Kaļāne. 

Skolotāji apsprieda Bioloģijas kursa saturu un tā realizācijas plānu, satura apguvei paredzēto stundu  skaitu. Galvenie jautājumi, par ko veidojās diskusija, bija: neskaidrais  bioloģijas tematu satura apjoms, plānotā stundu skaita samazinājums bioloģijas standarta apgūšanai; kas un kā mācīs pētnieciskā  darba prasmes – biologi, ķīmiķi vai fiziķi; evolūcijas tematu iekļaušana bioloģijas saturā; kā notiks bioloģijas eksāmeni.

Seminārā piedalījās arī LU Bioloģijas fakultātes un Rīgas Stradiņa Universitātes pasniedzēji, kuri arī izteica savu viedokli kā nākamo biologu un mediķu  izglītotāji, paužot bažas par stundu skaita samazinājumu bioloģijā. Skolotāju ieteikumi tika apkopoti un pievienoti dokumentam- Atklāta vēstule Valsts prezidentam, valdībai par Ministru kabineta noteikumu projektu“Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vidējās izglītības programmu paraugiem”, ko pieņēma LU Bioloģijas fakultātes domes sēdē 3. aprīlī.

( Latvijas Universitātes (LU) Bioloģijas fakultātes 2019. gada 3. aprīļa domes sēdē atbalstīta vēstule Latvijas Valsts prezidentam Raimondam Vējoņa kungam, Latvijas Ministru kabinetam, Izglītības un zinātnes ministrijai, Valsts sekretāru sanāksmei, Latvijas Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, Saeimā ievēlētajām partijām un Latvijas medijiem.

Dekāns, asoc.profesors Didzis Elferts
Bioloģijas fakultātes domes priekšsēdētāja, asoc.prof. Līga Ozoliņa-Molla)
Ilze Kaļāne
Elvīra Kadakovska