Bauskas skolotāju pieredzes apmaiņa

Otrdien, 24.oktobrī, Ogres Valsts ģimnāzijā viesojās kolēģi no Bauskas novada, lai pieredzes apmaiņā tiktos ar mūsu dabaszinātņu jomas skolotājiem, kā arī iepazītu jaunuzbūvēto Ogres Valsts ģimnāziju, kuru klātesošajiem izrādīja direktores vietniece izglītības jomā Dace Zemīte.

Vizītes laikā tika akcentēta STEM mācību priekšmetu pasniegšana skolā, tāpēc daudzpusīgas sarunas un praktiskas nodarbības bija sarūpējuši OVĢ skolotāji – ķīmijas skolotāja Ilze Pomere, kā arī fizikas skolotāji Dmitrijs Jemeļjanovs un Aldis Bērziņš. Skolotāji tika iepazīstināti ar daudzpusīgo un moderno ķīmijas un fizikas kabinetu aprīkojumu. Tika demonstrēti dažādu sensoru un iekārtu pielietojums, piemēram, apgūstot tematu par entropiju. Darbam stundās, atgriezeniskās saites saņemšanai, dažādu testu un aptauju veikšanai skolotāji tika iepazīstināti ar Plickers kvadrokodu balsošanas sistēmu un tās izmantošanas priekšrocībām.

Informāciju sagatavoja Aldis Bērziņš.