Arī skolotāji mācās…

No 11.jūnija līdz 17.jūnijam 5 Ogres Valsts ģimnāzijas skolotāji – Daina Sergejeva, Aldis Bērziņš, Dace Zemīte, Vineta Oboznaja un Svetlana Sermule – “Erasmus +” projekta mobilitātes ietvaros pilnveidoja angļu valodas prasmes DOREA izglītības institūta organizētajos kursos Kiprā, Limasolā.

Kursu laikā notika angļu valodas nodarbības 25 stundu apjomā. Tajās tika veikti uzdevumi, kas attīsta lasīšanas, klausīšanās un runāšanas prasmes. Jau pirmajā kursu dienā bija jāapliecina savs angļu valodas zināšanu un prasmju apguves līmenis, iepazīstinot sevi ar kolēģiem no Polijas, Itālijas, Francijas un Lietuvas. Tika secināts, ka vislielākā uzmanība nodarbībās pievēršama vārdu krājuma pilnveidei, runas prasmju attīstīšanai, īpaši izrunai, kā arī pareizu teikuma konstrukciju izveidei.

Pēdējā nodarbību dienā katrs dalībnieks prezentēja piecu minūšu sagatavotu pieredzes stāstu, kas deva iespēju iepazīt izglītības sistēmu projekta mobilitātes dalībvalstīs, gūt priekšstatu par mācību stundās izmantotām metodēm, saskatīt līdzīgo un atšķirīgo mācību darbā.

Nodarbībās apgūtās zināšanas un prasmes tika praktiski izmantotas, dodoties mācību ekskursijā, kurā tika iepazīti Kipras kultūrvēsturiskie objekti: Limasolas vecpilsēta, Senais Kurions un Omodos ciems. Kopā ar dalībvalstu skolotājiem tika apgūti jauni rīki angļu valodas pilnveidei, kas ir nepieciešama, lai veiksmīgi īstenotu “Erasmus +” projektus Ogres Valsts ģimnāzijā.