Aktuālā informācija, uzsākot jauno mācību gadu OVĢ

Ogres Valsts ģimnāzijas skolotāju un skolēnu kolektīvs jauno mācību gadu uzsāk līdzšinējās Ogres Valsts ģimnāzijas telpās – Meža prospektā 14, kamēr jaunajā ēkā  Gunāra Astras ielā norisinās aktīvs būvniecības darbs. Lai nodrošinātu mācību procesa nepārtrauktību, aktīvu sociālo dzīvi, kā arī veidotu piederības sajūtu skolai, pieņemts lēmums mācību procesu organizēt vienuviet. Šim mērķim tiek labiekārtotas jaunas mācību klases un paplašināts skolotāju kolektīvs.

Kļūstot par vienīgo vidusskolu pilsētā, šogad interesi par mācībām Ogres Valsts ģimnāzijā izrādījuši vairāk nekā 210 skolēni un nokomplektētas astoņas 10.klases. Vislielāko interesi jaunieši izrādījuši par mācību novirzienu “Cilvēks un sabiedrība”, kur plānotas 3 klases, savukārt novirzienā “Inženierzinātnes un tehnoloģijas” un novirzienā  “Dabaszinātnes” nokomplektētas 2 klases, kā arī plānota viena “Kultūras un mākslas” novirziena klase.

Mācību gadu uzsākot, aicinām pārliecināties par dokumentu derīguma termiņu un citiem aktuāliem jautājumiem:

  • Skolēniem jābūt derīgai Ogres novadnieka skolēna kartei, kas piesaistīta Ogres Valsts ģimnāzijai. Tas ir  īpaši aktuāli skolēniem, kuri uzsāks mācības, kā arī esošajiem skolēniem, jo kartes derīguma termiņš ir trīs gadi. Atgādinām, ka karte paredzēta kā drošības atslēga iekļūšanai skolā, kā arī tā jāuzrāda, saņemot mācību grāmatas, citādi  šie pakalpojumi ir liegti. Karti iespējams pieteikt elektroniski: https://www.epakalpojumi.lv/Services/CARDO/Application.aspx
  • Ģimenes, kuras atbilst kritērijiem, lai saņemtu ēdināšanas apmaksu izglītības iestādē, aicinātas iesniegt iesniegumu tuvākajā Ogres novada Sociālā dienesta klientu apkalpošanas vietā (atbilstoši dzīvesvietai) vai elektroniski, nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz elektroniskā pasta adresi: ogressd@ogresnovads.lv. Iesniegums tiek izskatīts 10 dienu laikā, tāpēc aicinām to darīt savlaicīgi. Vairāk informācijas: https://www.ogresnovads.lv/lv/jaunums/par-edinasanas-pabalstu-ogres-novada
  • Lai saņemtu transporta kompensāciju, aicinām sazināties ar Ogres Valsts ģimnāzijas sekretāri, zvanot 65044522 vai rakstot daiga.kuzmina@ovgimnazija.com.
  • Informējam, ka no šī gada vispārējās vidējās izglītības skolēniem ir iespēja pieteikties sociālajām stipendijām. Ikmēneša stipendija 100 eiro apmērā tiks piešķirta konkursa kārtībā 10 vidusskolēniem ar augstāko vidējo aritmētisko vērtējumu mācību priekšmetos. Kritēriji stipendijas pretendentiem, kā arī iesnieguma forma un nosacījumi pieejami šeit: https://www.ogresnovads.lv/lv/jaunums/sanemti-pirmie-pieteikumi-socialajam-stipendijam-vidusskoleniem.

29.augustā laikā posmā no 8.30 līdz 14.00 aicinām 10.klašu skolēnus uz tikšanos ar skolas vadību un klašu audzinātājiem. Par precīzu tikšanās laiku ģimenes informēs klašu audzinātājs, zvanot uz iesniegumā norādīto tālruņa numuru.

Aktuālajai informācijai par notikumiem skolā aicinām sekot mājaslapā ovg.lv, kā arī skolas sociālo tīklu platformā facebook.com: https://www.facebook.com/ovgimnazija