Kalendārs

P O T C P S S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Lietotāja pieslēgums

OVG 28 gadi

2. septembris 2019

Latvijas skolas soma

Skolotāju diena 2017. oktobrī

 

Konferences, kursi

Kursi

Tālākizglītības kursi pedagogiem 

"Audzināšana - efektīva mācību un audzināšanas procesa nodrošināšana"

Ogres Valsts ģimnāzijā 2019. gada 26. novembrī pulksten 9.00

Pieteikšanās līdz š. g. 15. novembrim, rakstot uz e-pastu rasmaz@oic.lv

(jānorāda vārds, uzvārds, skola, mācību priekšmets, telefona nr. vai e-pasts)

Dalībnieku skaits ierobežots.

 


Reģionālā

Profesionālās kvalifikācijas pilnveides konference

Ogres, Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes, Baldones novada pedagogiem

“Labvēlīgas un radošas vides veidošana izglītības iestādē”

2019. gada 28. augustā

Ogres Valsts ģimnāzijā

Darba kārtība

9.00 – 9.45 Konferences dalībnieku reģistrēšanās, rīta kafija.

9.45

  • Ogres novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājas Sandras Gruntes uzruna (aula)
  • Lekcija “Skolotājs pārmaiņu laikos” (lektors – Valdis Zatlers)

11.30 – 12.15 Pusdienas

12.15 – 13.45  darbs darbnīcās (ilgums 1,5 h)

Katrs dalībnieks var piedalīties vienā darbnīcā

Darbnīcas 

Darbnīcas tēma

Lektors

Radošā lasīšana skolēnu motivācijas veicināšanai

Dr. Paed. Ieva Margēviča - Grīnberga

 

Skolotāju sadarbība multidisciplināru un starpdisciplināru stundu veidošanā Mg. hist. Laura Miķelsone

Komunikācija starp paaudzēm - sadarbība vai katastrofa?

Mg. public. relat., Mg. psych. Anita Rošāne

A Competence Based Approach to Teaching and Learning English

(Darbnīca angļu valodas pedagogiem)

Mg. philol. Iveta Vītola

Strādājam kopā mājturībā, tehnoloģijās un datorikā.

Darbnīca informātikas un tehnoloģiju jomas pedagogiem)

Ogres Valsts ģimnāzijas pedagogi Aleksejs Leonovičs, Maira Zandberga, 

Darbnīca Ogres novada Izglītības iestāžu direktoriem un direktoru vietniekiem

ONIKSP vadītāja Sandra Grunte,

ONIKSP vecākā izglītības darba specialiste Vineta Āboltiņa

13.45 - ... – Apliecību saņemšana

Dalībnieki saņems tālākizglītības apliecību par 3 stundām.

Reģistrēšanās konferencei ir noslēgusies!

Saziņai:

rasmaz@oic.lv , t. 26122867

dacezemite@inbox.lv , t.26816638