Jūs atrodaties šeit

Kalendārs

P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 

Lietotāja pieslēgums

OVG 28 gadi

2. septembris 2019

Latvijas skolas soma

Skolotāju diena 2017. oktobrī

 

1. projekts. Skolas stratēģiskā attīstība

Projekta mērķis ir apkopot nepieciešamo informāciju, zināšanas un prasmes  jauna, mūsdienīga un efektīva skolas attīstības plāna ieviešanai.

Projekta uzdevumi:

 • apzināt jaunas 21. gadsimta izglītības tendences, metodes, paņēmienus un kompetences;
 • analīzēt un papildināt ar jauno informāciju un prasmēm jau paveikto 2013-2015 gadā;
 • izvirzīt mērķus, uzdevumus un prioritātes attīstības plānam 2016 - 2018;
 • pilnveidot skolotāju zināšanas, prasmes un kompetences, ņēmot verā Eiropas skolotāju pieredzi;
 • dazādot formālās un neformālās izglītības iespējas, ko sniedz Ogres Valsts ģimnāzija.

Mobilitātēs piedalījās trīs skolotāji:

1) Aina Bērce kursos "Aktīvās metodes skolēnu macību motivācijas un mācību vides uzlabošanai".

Kur tika apgūtas:

 • pozitīvas mācību vides veidošanas paņēmieni;
 • pieejamo macību resursu organizēšanas, sistematizēšanas un uzglabāšanas paņēmieni;
 • moderno, interaktīvo, kritisko domāšanu veicinošu metožu izmantošanas iespējas.

2) Inna Zeņkeviča kursos "Inovatīva pieeja izglītībā", kur tika apzinātas:

 • 21. gadsimtā nepieciešamās Eiropas pilsoņa kompetences;
 • dažādu skolu pieredze starppriekšmetu saiknes īstenošanā;
 • jauna pieeja projektu metodes realizēšanā;
 • mūsdienu inovatīva pieeja vērtēšanas sistēmai, vērtēšanas paņēmieniem;
 • prasme adaptēt mācibu materiālus individuālām skolēnu vajadzībām (darbs ar talantīgajiem skolēniem, diferenciācijas un individuālizācijas metodes);
 • kritiskās domāšanas veicināšanas paņēmieni;
 • IKT efektīga lietošana mācību procesā;
 • priekštats par CLIL metodi.

3) Viktorija Gailiša kursos "Vitamin C boosts education: koučings, neformālas izglītības metožu izmantošana skolēnu maksimālajiem sasniegumiem", kur apzinātas:

 • koučinga metodoloģijas iespējas formālajā izglītībā skolēnu sasniegumu motivācijas veicināšanai;
 • prasme lietot koučinga rīkus un tehnikas mācību procesā;
 • kolektīvā prāta izmantošanas iespējas, strādājot grupā;
 • apzinātas ES pilsoņa pamatkompetences;
 • apzināta Eiropas skolu pieredze skolas izglītībā iesaistīto dalībnieku (vecāki, skolēni, skolotāji, skolas administrācija, citas institucijas) sadarbībā;
 • neformālās izglītības integrēšanas iespējas.