Jūs atrodaties šeit

Kalendārs

P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 

Lietotāja pieslēgums

OVG 28 gadi

2. septembris 2019

Latvijas skolas soma

Skolotāju diena 2017. oktobrī

 

Skolēnu uzņemšana 2020./2021. m. g.

2020. gada 15. jūnijā sākas skolēnu uzņemšana Ogres Valsts ģimnāzijas 10. klasē šādās programmās:

  • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

(izglītības  programmas kods - 31011011) Iesniegums skolēnu uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā

  • vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma

(izglītības  programmas kods - 31013011) Iesniegums skolēnu uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības matemātikas un dabaszinību virziena programmā

  • vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma

(izglītības  programmas kods - 31012011) Iesniegums skolēnu uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmā

  • vispārējās vidējās izglītības profesionālā virziena  (muzikālais teātris, kultūrmenedžments) programma

(izglītības  programmas kods - 31014011) Iesniegums skolēnu uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības profesionālā virziena programmā

Iestājpārbaudījumi mūzikas programmā 2019.gada 18. jūnijā

2020. gada 1. jūnijā sākas uzņemšana 7. klasē šādās programmās:

  • pamatizglītības otrā posma (7. - 9. klase) izglītības programmā

(izglītības  programmas kods - 23011111) Iesniegums skolēnu uzņemšanai pamatizglītības otrā posma izglītības programmā

  • pamatizglītības otrā posma (7. – 9. klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā 

(izglītības  programmas  kods - 23013111) Iesniegums skolēnu uzņemšanai pamatizglītības otrā posma matematikas un dabaszinību virziena programmā

Uzņemšanas noteikumi Ogres Valsts ģimnāzijā

Līdzi jāņem:
• izglītības dokumenti,
• personu apliecinoši dokumenti,
• 2 fotogrāfijas (2 x 3 cm).
Savu apmeklējumu lūdzam pieteikt pa tālruni 65044522.  

Iestājpārbaudījumi mūzikas programmā:
Iestājpārbaudījuma prasības mākslas un mūzikas klasē:
1. Vokālā sagatavotība un skatuves kultūra:
• dziedāt vienu dziesma a cappella vai ar pavadījumu, vai ar fonogrammu;
• deklamēt dzeju vai prozu.
2. Klavierspēle: spēlēt vienu skaņdarbu vai improvizāciju.
3. Mūzikas teorija: vispārējās muzikalitātes, muzikālās dzirdes un teorētisko zināšanu un prasmju pārbaude (notis, tonalitātes, intervāli, akordi, ritms u.c.)

Skolai ir dienesta viesnīca!

 

Temats: